iConGroup בחינוך

מתוך הכרה בערך החינוך כערך מוביל, iConGroup שמה דגש על פעילות בתחום החינוך, במטרה להביא את חווית Apple והפתרונות הטכנולוגיים הייחודיים שפותחו בשיתוף מורים, מדענים, מומחי IT וסטודנטים עבור צרכיו המיוחדים של עולם זה.

iConGroup מעריכה משקיעה בטיפוח הקשר עם קהילת החינוך והאקדמיה בישראל, באמצעות הענקת הצעות ותנאים מיוחדים, יצירת פרוייקטים ייחודיים לעולם החינוך, מתן פתרונות מקצועיים ושירותיים המותאמים לצרכי העשייה החינוכית, כל אלה ברמת האקדמיה, הסגל והסטודנטים.